niedziela, 15 marca 2015

Ogłoszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej uprzejmie zaprasza druhów oraz mieszkańców Marzenina na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się  dnia 21-03-2015 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej.Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania,  powitanie gości i członków

2.  Przedstawienie porządku zebrania

3.  Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków

4.  Sprawozdania z działalności OSP

5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.  Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP                     

7.  Przedstawienie rocznego planu działalności i budżetu OSP

8.  Wolne głosy i wnioski

9.  Podjęcie uchwał i wniosków

10.      Dyskusja

11.      Zakończenie zebrania
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz